Hoppa över navigering
 • Föreslagen tid: onsdag 19 juni klockan 16:00.

  Föreslås att justera: Emma Isfeldt (S)

 •   2

  Anmälan om jäv

 •   3

  Information - Fastighetsbolag

 •   4

  Information - enskilda avlopp

 •   5

  Information - Buagärde

 •   6

  Hulta 2:28 Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning

 •   7

  Getabrohult 1:6 – upphävande samt beviljande av beslut om dispens för ändrad användning och komplementbostadshus

 •   8

  Fjälla 1:18 – Strandskyddsdispens för nybyggnation, ändrad användning, dispens i efterhand befintlig byggnad/anläggning

 •   9

  Töllsjö-Slätthult 3:8 – Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

 •   10

  Töllsjö-Slätthult 3:4 – Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad/anläggning

 •   11

  Töllsjö-Slätthult 3:7 – Ansökan om strandskyddsdispens för fritidshus/ersättningsbyggnad

 •   12

  Sjögared 2:2 – Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad

 •   13

  Komplettering av tillsynsplan 2019 – planerad strandskyddstillsyn

 •   14

  Grimsås 1:34 och 1:35 – beslut om yttrande till mark- och miljödomstolen

 •   16

  Erikstorp 1:260 – Bygglov Enbostadshus och garage

 •   17

  Erikstorp 1:235 Bygglov för enbostadshus med garage

 •   18

  Avslag bostadsanpassningsbidrag

 •   19

  Motion om sänkt bygglovstaxa för energisnåla hus

 •   20

  Flässjum 3:16 – Bygglov för nybyggnation av plåtslageri & verkstad (ersättningsbyggnad)

 •   21

  Tullebo 1:73 – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   22

  Policy för avstånd till hästhållning vid bebyggelse

 •   23

  Morjhult 6:11 – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   24

  Flässjum 4:97 – Bygglov nybyggnation kärlskåp

 •   25

  Nedflo 1:42 – Bygglov tillbyggnad fritidshus, beslut om delegation

 •   26

  Flässjum 2:79 – Bygglov för ändrad användning av verksamhetslokal till två lägenheter

 • Extrainsatt ärende.

 •   29

  Försäljning av gamla brandstationen i Töllsjö

 •   30

  Försäljning av gamla brandstationen i Bollebygd

 •   31

  Delegation att underteckna plankostnadsavtal för del av detaljplan Fjällastorp 3:6 m fl, FJÄLLASTORP (Bollebygds Kyrkby 1:28)

 •   32

  Förfrågan om markförvärv- Erikstorp 1:183

 •   33

  Svar på medborgarförslag angående anläggning av ställplats för husbilar

 •   34

  Svar på medborgarförslag om att bygga ett utomhusgym i Olsfors

 •   35

  Svar på motion (V) om tillgänglighet för rörelsehindrade vid kommunens allmänna badplatser

 •   36

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   37

  Anmälningar för kännedom

 •   38

  Ledamöter informerar

 •   39

  Förvaltningen informerar

 •   40

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.