Hoppa över navigering
 • Föreslås att justera: Emma Isfeldt (S). Ersättare: Lars Afzelius (L).

  Föreslagen tid: Onsdag den 21 augusti klockan 16:00

 •   2

  Informationsärende - Lokaliseringsutredning skola/förskola

 •   3

  Detaljplan för del av Flässjum 1:16, KÄLLEVÄGEN – beslut om granskning

 •   4

  Backa 2:8 – Förhandsbesked för enbostadshus & garage

 •   5

  Flässjum 1:16 (del av) – Förhandsbesked tre enbostadshus & garage

 •   6

  Forsa 2:23 – Förhandsbesked tre enbostadshus

 •   7

  Flässjum 3:16 – Bygglov för nybyggnation av förråd & kontor (ersättningsbyggnad)

 •   8

  Beslut om avskrivning av ärende SBN/2018-282 - Anmälan om vatteninträngning

 •   9

  Anmälan vatteninträngning från Erikstorp 2:74

 • https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/

  https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Straff-och-miljosanktionsavgifter/

 •   11

  Beslut om sanktionsavgift

 •   12

  Beslut om miljösanktionsavgift

 •   13

  Paus

 • Kompletterat med förslag till yttrande

 •   15

  Delårsuppföljning tillsynsplan 2019

 •   16

  Strandskyddstillsyn 2019

 •   17

  Delegation att underteckna plankostnadsavtal för del av detaljplan Fjällastorp 3:6 m fl, FJÄLLASTORP (Bollebygds Kyrkby 1:28)

 •   18

  Delegation att underteckna plankostnadsavtal för del av detaljplan Fjällastorp 3:6 m fl, FJÄLLASTORP (Fjällastorp 3:6) – Skanska Boklok

 •   19

  Svar på motion angående trafiksäkerhet vid Brandshed

 •   20

  Svar på motion om att bevara gamla fastigheter

 •   21

  Svar på medborgarförslag om att Bollebygds kommun inrättar en inhägnad hundrastgård

 •   22

  Svar på medborgarförslag om hundrastgård

 •   23

  Svar på medborgarförslag angående hastighet genom Hultafors samhälle

 •   24

  Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2019

 •   25

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   26

  Anmälningar för kännedom

 •   27

  Ledamöter informerar

 •   28

  Förvaltningen informerar

 •   29

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.