Hoppa över navigering
 • Måltidsenheten

 •   2

  Beslut att anta dagvattenpolicy för Bollebygds kommun

 •   3

  Inrättande av investeringsfond inom VA-verksamheten (slutligt beslut tas i KF)

 •   4

  Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2019

 •   5

  Taxa för tillsyn och prövning enligt tobakslagen (slutligt beslut tas i KF)

 •   6

  Jordås 1:24 och Jordås 1:73 Beslut om efterbehandlingsåtgärder

 •   7

  Stenkulla 1:25 – Strandskyddsdispens för komplementbyggnad

 • Omedelbar justering

 •   9

  Flässjum 1:16 (del av) – Förhandsbesked tre enbostadshus & garage

 •   10

  Forsa 2:23 – Förhandsbesked tre enbostadshus

 •   11

  Erikstorp 2:6 – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   12

  Svedjorna 1:1 – Förhandsbesked tre enbostadshus

 •   13

  Paus inkl workshop

 •   14

  Byggsanktionsavgift

 •   15

  Byggsanktionsavgift

 •   16

  Flässjum 4:180 – Bygglov för enbostadshus och garage

 •   17

  Detaljplan för del av Getabrohult 1:17, Hallaslätt del 2

 •   18

  Detaljplan för Flässjum 2:52, ÄNGHEM – beslut om antagande

 • Omedelbar justering

 •   20

  Försäljning av gamla brandstationen i Bollebygd

 •   21

  Planprioritering 2019-2020

 •   22

  Beslut att anta yttrande angående samråd kring avstyckning inom Forsa 5:1

 •   23

  Svar på medborgarförslag om skatepark

 •   24

  Svar på medborgarförslag om skatepark

 •   25

  Anmälningar för kännedom

 •   26

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   27

  Förvaltningen informerar

 •   28

  Ledamöter informerar

 •   29

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.