Hoppa över navigering
 • Föreslås att justera: Jonny Svensson (S), med ersättare: Stefan Waldeholt (M).

  Föreslagen tid för justering: måndag 21 oktober klockan 08:20.

   

 •   2

  Revidering av VA-taxa 2020

 •   3

  Ändring av detaljplan för del av Erikstorp 1:183 m.fl. Öster om Skräddargårdshöjd – Beslut om samråd

 •   4

  Byggsanktionsavgift för att ha startat byggnation utan startbesked

 •   5

  Olovligt inredd lägenhet i källare

 •   6

  Flässjum 1:16 – Tidsbegränsat bygglov till 2021-11-30 för skylt

 •   7

  Byggsanktionsavgift för att ha startat byggnation utan startbesked

 •   8

  Beslut om miljösanktionsavgift

 • Information om beslutsunderlag för ärendet: längst ner bland underlagen finns samtliga dokument från LST samlade i en pdf "Getabrohult 1:17, Remiss ansökan om miljötillstånd". Denna ligger inte med i samlingspdf:en här på meetings. Förvaltningen har plockat ur de handlingar som är mest relevanta för nämndens beslut för att underlätta läsningen och lagt som separata beslutsunderlag, samt i samlingspdf:en, men vi skickar också med den samlade handlingen från Länsstyrelsen här ifall någon ledamot vill fördjupa sig ytterligare i ansökan.

 •   10

  Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

 •   11

  Paus

 •   12

  Flässjum 1:202 – Bygglov villavagn

 •   13

  Granskningsrapport från revisionen ang exploateringsverksamheten

 •   14

  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

 •   15

  Informationsärende medarbetarenkät

 •   16

  Beslut om sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2020

 •   17

  Svar på medborgarförslag om att anlägga en konstgjord badsjö i Rinna

 •   18

  Val av representant och ersättare till Lygnerns vattenråds årsmöte 2020

 •   19

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   20

  Anmälningar för kännedom

 •   21

  Förvaltningen informerar

 •   22

  Ledamöter informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.