Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Föreslagen tid för justering: måndag 18 november klockan 08:20, Tingkullen.

  Föreslås att justera: Jonny Svensson (S), med Kenneth Andersson (FR) som ersättare.

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  Uppföljningsrapport per oktober 2019, samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Upphandling för Tyftet etapp 3, Olofs väg

 •   7

  Avskriva tillsynsärende om fasadförändring

 •   8

  Byggsanktionsavgift för att ha startat byggnation utan startbesked

 •   9

  Bygglov tillbyggnation av enbostadshus med skärmtak

 •   10

  Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   11

  Strandskyddsdispens för tre enbostadshus

 •   12

  Bygglov Enbostadshus och garage

 •   13

  Svar på uppföljning med anledning av Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Bollebygd 2018

 •   14

  Remiss trafikplan Töllsjövägen, Henå-Holmared

 •   15

  Risk- och väsentlighetsanalys

 •   16

  Svar på medborgarförslag om Rinnaområdets utformning

 •   17

  Beslut om sammanträdesdag för samhällsbyggnadsnämnden i december 2019

 •   18

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   19

  Meddelanden för kännedom

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.