Hoppa över navigering
 • Samhällsbyggnadsnämnden inleder med ett platsbesök på Hembygdsvägen 5, gamla Lundgrens, klockan 13:30.

 •   2

  Upprop

 • Föreslås att justera: Jonny Svensson (S).

  Föreslagen tid för justering: måndag den 16 december klockan 8:30, Tingkullen.

 •   4

  Presentation av nya medarbetare

 •   5

  Beslut att anta ny renhållningstaxa

 •   6

  Detaljplan för del av Getabrohult 1:17 m fl., HALLASLÄTT DEL 2 – Beslut om antagande.

 •   7

  Flässjum 2:66, Förslag till beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804)

 •   8

  Flässjum 2:101, Berglunds Service i Bollebygd AB – tillstånd för att sälja tobaksvaror

 •   9

  Flässjum 1:111, Närbutiken i Dalaberg AB –tillstånd för försäljning av tobaksvaror

 •   10

  Flässjum 2:87 Tillstånd att tills vidare sälja tobaksvaror (Bolles)

 •   11

  Dokumenthanteringsplan

 •   12

  Gallringsbeslut

 •   13

  Yttrande över överklagat beslut

 •   14

  Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsföreskrifter och delegationsordning

 •   15

  Tillsynsplan och kontrollplan 2020

 •   16

  Paus

 •   17

  Bygglov tillbyggnad

 •   18

  Byggsanktionsavgift för att ha startat utan startbesked

 •   19

  Bygglov för redan uppförd mur

 •   20

  Bygglov nybyggnation ridhall med lokaliseringsprövning

 •   21

  Nybyggnation enbostadshus

 •   22

  Strandskyddsdispens för nybyggnation enbostadshus

 •   23

  Förhandsbesked enbostadshus

 •   24

  Svar på ansökan om finansiellt stöd till fiberförening

 •   25

  Informationspunkt/dialog verksamhetsplan

 •   26

  Svar på remiss angående ny statistisk tätort, Fjällastorp

 •   27

  §3 NB Detaljplan för Flässjum 2:49 m.fl.

 •   28

  Svar på medborgarförslag om skatepark i Bollebygd

 •   29

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   30

  Anmälningar för kännedom

 •   31

  Förvaltningen informerar

 •   32

  Ledamöter informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.