Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Tisdag 26 mars kl: 16:00 i kommunhuset våning 1. Förslag Gunbritt Ottosson (M) med Glenn Zetterlind (S) som ersättare.

 •   3

  Årsrapport för socialnämnden

 •   4

  Revision Äldreomsorg 2018

 •   5

  Verksamhetsplan och budget 2019 för socialnämnden

 •   6

  Fördelning arbetsmiljöuppgifter för socialförvaltningen

 •   7

  Avveckling fonder

 •   8

  Uppföljningsrapport per februari 2019, socialförvaltningen

 •   9

  Sammanträdestider 2019 för socialnämnden

 •   10

  Sammanträdesplan socialt utskott 2019

 •   11

  Initiativärende socialnämnden 2019-03-19

 • Arbetsmiljöverket kommer 16 april. Ordförande och vice ordförande ska närvara vid mötet.

 • LSS- placeringar utanför kommunen

  4 stycken placeringar externt

 •   14

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   15

  Meddelanden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.