Hoppa över navigering
 •   1

  Information om trygg hemgång

 •   2

  Information om MAS roll och ansvar

 • Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i januari. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver hur nämnden avser att ta sig an målen samt konsekvenser av den preliminärt tilldelade budgetramen vilket är den rapport som presenteras.

 •   4

  Åtgärder per februari, ekonomiskt resultat äldreomsorg

 •   5

  Initiativärende socialnämnden 2019-03-19

 •   6

  Initiativärende angående familjecentral

 • Nya förvaltningschefen Johnny Telkkonen kommer och presenterar sig.

 •   8

  Ledamöter informerar

 •   9

  Redovisning av delegeringsbeslut till socialnämnden

 •   10

  Meddelanden till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.