Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Tisdag 27 augusti kl. 16:00 i kommunhuset, våning 1.

  Förslag är Mathias Carlzon (FR) med Gunbritt Ottosson (M) som ersättare.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  DSO informerar om GDPR

 •   5

  Sammanställning av klagomål 2019

 •   6

  Förordnande polishandräckning enligt 43 § p. 2 LVU

 •   7

  Återbetalning av statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer

 •   8

  SKL:s rekommendation att avsätta medel för gemensam kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter

 •   9

  Kommunens revisorer informerar

 •   10

  Åtgärder för budget i balans, beskrivning- och uppföljning

 •   11

  Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomisk bistånd

 •   12

  Riktlinjer handläggning av bistånd till äldre

 •   13

  Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

 •   14

  Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

 •   15

  Rutin sociala avvikelser och lex Sarah

 •   16

  Förvaltningen informerar

 •   17

  Ledamöter inoformerar

 •   18

  Redovisning av delegeringsbeslut till SN 2019

 •   19

  Meddelanden till SN 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.