Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Tisdag 26 november kl. 16:30 i kommunhuset, våning 3.

  Förslag är Barbro Orrestrand (S) Asta Royson (C) som ersättare.

 •   3

  Ungdomsenheten informerar

 •   4

  Uppföljningsrapport per oktober 2019

 •   5

  Förändrad beslutsprocess i Hjälpmedelshandbok

 •   6

  Socialförvaltningens åtgärder mot budget i balans

 •   7

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning

 •   8

  Sammanställning av klagomål 2019

 •   9

  Överhängande behov av boende för äldre

 •   10

  Riktlinjer angående avgifter för särskilt boende på grund av missbruk

 •   11

  Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 •   12

  Diskussion kring nämndens vision om Hembygdsvägen 5

 •   13

  Val av justerare för socialnämnden

 •   14

  Förvaltningen informerar

 •   15

  Ledamöter informerar

 •   16

  Redovisning av delegeringsbeslut till SN 2019

 •   17

  Meddelanden till SN 2019

 •   18

  Nedläggning av faderskapsutredning SEKRETESS

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.