•   1

  Resursfördelning

 •   2

  Utredningsuppdrag Samtliga nämnder behöver effektivisera sina verksamheter med 3,5 procent fram till 2023.

 •   3

  Initiativärende (S) om fördelning av del av nämndens öveskott

 •   4

  Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet

 •   5

  Sammanställning av klagomål januari – oktober 2021

 •   6

  Hantering av skolskjuts för placerade barn och andra med särskilda behov

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.