Hoppa över navigering
 • Rapporten färdig 6 maj och kommer då att mailas. 

 • Handlingsplanen bifogas senare, ej färdig till presidiet.

 •   3

  Revidering av rutin för sociala avvikelser och lex Sarah

 •   4

  Behov av boende för personer med autism

 •   5

  Begäran om yttrande utifrån revisionsberättelse 2019 Bollebygds kommun

 •   6

  Revidering av riktlinjer för särskilt boende på grund av missbruk

 •   7

  Revidering av riktlinjer för föräldrars ersättning för placerade barn

 • Förvaltningschefen informerar bland annat om covid-19. 

 • - SN2020/5-4, §51 Kf Deltagande på distans vid politiska sammanträden
  - SN2020/5-6, §53 Kf Fördelning av extra medel till välfärden
  - SN2020/5-8, §56 Kf Uppföljningsrapport per februari 2020 för Bollebygds kommun
  - SN2020/5-10, Avvikelser hälso- och sjukvård, februari 2020
  - SN2019/133-4, §61 Ks Planering för utveckling av boendeformer för äldre

 •   10

  Sekretessärenden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.