Hoppa över navigering
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ingela Sunneskär informerar om läget i förvaltningens verksamheter utifrån covid-19. OBS! Deltar ej på presidiet. 

 • Perioden stänger den 3 juni, handlingar är därför ej klara till presidiet.

 •   3

  Framtidens vårdinformationsmiljö, tillsättning av projektledare

 •   4

  Framtidens vårdinformationsmiljö, medel för implementering 2021

 •   5

  Fortsatt beslut om undantag från gällande tillämpningsdokument för avgifter för omsorg om äldre

 •   6

  Revidering av riktlinjen för ekonomiskt bistånd

 •   7

  Revidering av riktlinjen för handläggning av bistånd till äldre

 •   8

  Ny riktlinje för ersättning till kontaktpersoner

 •   9

  Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

 •   10

  Förvaltningschefen informerar

 •   11

  Ledamöter informerar

 • - Avvikelser hälso- och sjukvård april 2020
  - Information om Mediapoolen Västra Götaland AB

 •   13

  Redovisning av delegeringsbeslut till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.