Hoppa över navigering
 •   1

  Riskanalys internkontroll inför 2023

 •   2

  Kartläggning av fördelning av schablonersättning för nyanlända

 • Handlingar ej färdigt till presidiet.

 •   4

  Avgifter för stöd och service äldre och personer med funktionsnedsättning 2023 (KF fattar slutligt beslut)

 •   5

  Tillämpningsanvisning för avgifter för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2023

 •   6

  Revidering av riktlinje för ersättning till kontaktpersoner

 •   7

  Revidering av riktlinje för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 •   8

  Genomlysning Funktionshinderverksamheten 2022

 • Förvaltningschef Rickard Olsson informerar om följande:  

  • Covid-19
  • Konsekvenser av kriget i Ukraina 

   
  Enhetschef Christina Hjalmarsson informerar om följande:  

  • Utvärdering sommar 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.