Hoppa över navigering
 • Informationsärende - inga handlingar. Information endast på presidiet. 

 • Muntlig information till presidiet då handlingar ej hunnit bli klara. 

 •   3

  Remiss från VäsKom gällande Samverkansavtal digitala hjälpmedel

 • Informationsärende - inga handlingar. 

 •   5

  Revidering av socialnämndens delegeringsordning

 •   6

  Förlängning av avtal angående köp av boendeplats enligt LSS

 •   7

  Återrapportering av initiativärende (SD) till socialnämnden om intraprenad

 •   8

  Kompletteringsval för andre ersättare till sociala utskottet

 •   9

  Meddelanden till socialnämnden

 •   10

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.