Hoppa över navigering

Utbildningsnämnden

Datum Plats
2022
Presidium och FC Vinkelvägen, övriga digitalt via TEAM
Datum Plats
2021
Presidium, FC Vinkelvägen, övriga digitalt via teams
Presidium, FC, sekr Vinkelvägen övriga digitalt via Teams
Vinkelv pres + FC + sekr/Teams för övriga
Plats är inte vald än
Digitalt via Teams. Presidiet i Tingshuset
Distans via TEAMS
Distans via TEAMS
Distans via TEAMS
TEAMS via distans
2024
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.