Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: tisdag 28 april kl. 08.00 i kommunhuset. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Information om pandemiplan för socialförvaltningen

 •   5

  Patientsäkerhetsberättelse 2019 hälso-och sjukvården

 •   6

  Uppföljningsrapport av budget februari 2020 socialnämnden

 •   7

  Budgetuppföljning till och med mars 2020

 •   8

  Socialnämndens budgetunderlag 2021-2023

 •   9

  Information om revisionsrapport genomlysning av individ- och familjeomsorgen

 •   10

  Revidering av rutin för sociala avvikelser och lex Sarah

 •   11

  Sammanställning av klagomål socialförvaltningen 2020, kvartal 1

 •   12

  Undantag från gällande tillämpningsdokument för avgifter för omsorg äldre

 •   13

  Val av ledamöter och ersättare i socialt utskott

 •   14

  Begäran om yttrande om planprioriteringslista Bollebygd

 •   15

  Samverkansavtal Utväg i Södra Älvsborg

 •   16

  Tillfällig revidering av socialnämndens delegationsordning

 •   17

  Möjlighet att tillfälligt göra avsteg från rutinen för utbetalning av försörjningsstöd

 •   18

  Förvaltningschefen informerar

 •   19

  Ledamöter informerar

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Redovisning av delegeringsbeslut 2020 till socialnämnden

 •   22

  Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare - sekretess

 •   23

  Umgängesbegränsning - sekretess

 •   24

  Umgängesbegränsning - sekretess

 •   25

  Umgängesbegränsning - sekretess

 •   26

  Umgängesbegränsning - sekretess

 •   27

  Hemlighållande av vistelseort - sekretess

 •   28

  Hemlighållande av vistelseort - sekretess

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.