Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: torsdag 29 april kl. 8.30 i kommunhuset
  Föreslås att justera: Carina Svensson (S)

 • Information och fördjupning i äldreomsorgens verksamheter. Enhetscheferna från äldreomsorgen deltar för att berätta om verksamheterna och svara på frågor.

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 • Ekonomichef Daniel Aronsson inleder med att informera om den preliminära budgetramen för år 2022. Därefter informerar förvaltningen om utgångspunkter och konsekvenser i den föreslagna budgeteten och öppnar upp för frågor och dialog. 
   

  Information- och dialogpunkt - inga handlingar. Beslut i ärendet planeras till nämndens sammanträde i maj 2021. 

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 • Informationspunkt - inga handlingar.

 •   8

  Samverkansavtal mellan region, kommun och lärosätena inom Västra Götaland om verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning

 •   9

  Sammanställning av klagomål 2021, kvartal 1

 •   10

  Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021

 •   11

  Beslut att övergå till molntjänster för TimeCare

 •   12

  Beslut om att ingå avtal om idéburet offentligt partnerskap med Göteborgs Stadsmission

 •   13

  Delegation till förvaltningschef att ingå avtal om IOP

 •   14

  Kartläggning av fördelning av schablonersättningen för nyanlända - redovisning av uppdrag

 •   15

  Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare

 •   16

  Förvaltningschefen informerar

 •   17

  Ledamöter informerar

 •   18

  Meddelanden till socialnämnden

 •   19

  Redovisning av delegationsbeslut 2021 till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.