Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: digital justering fredag 20 juni 2022 kl. 8.30
  Föreslås att justera: Carina Svensson (S)

 • Informationspunkt - inga handlingar.

 •   4

  Översyn av ungdomsgårdens hemvist - uppdrag från kommunstyrelsen

 •   5

  Svar på initiativärende (SD) till socialnämnden om dietist till äldreomsorgen

 •   6

  Arkivbeskrivning för socialnämnden

 • Förvaltningschef Richard Olsson informerar om: 

  • Lokalresursplan
  • Motion (S) om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten
  • Covid-19
  • Konsekvenser av kriget i Ukraina

   

  Utvecklingsledare Mickaela Friberg informerar om: 

  • Massflyktsdirektivet 
 •   8

  Ledamöter informerar

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2022

 •   10

  Meddelanden till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.