Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag till justering: onsdag 27 maj kl. 15.00 i kommunhuset

 • Förvaltningschefen informerar om situationen i förvaltningens verksamheter utifrån pågående coronapandemi. 

 •   4

  Uppföljningsrapport av budget april 2020, socialnämnden

 •   5

  Redogörelse för socialförvaltningens handlingsplan utifrån genomlysning av individ- och familjeomsorgen

 •   6

  Revidering av rutin för sociala avvikelser och lex Sarah

 •   7

  Behov av boende för personer med autism

 •   8

  Begäran om yttrande utifrån revisionsberättelse 2019 Bollebygds kommun

 •   9

  Revidering av riktlinjer angående avgift för särskilt boende på grund av missbruk

 •   10

  Revidering av riktlinjer för föräldrars ersättning för placerade barn

 •   11

  Förvaltningschefen informerar

 •   12

  Ledamöter informerar

 •   13

  Meddelanden

 •   14

  Redovisning av delegeringsbeslut till socialnämnden

 •   15

  Särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § Föräldrabalken - sekretess

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.