Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: tisdag 26 januari klockan 9.00 i kommunhuset.
  Föreslås att justera: Barbro Orrestrand (S).

 • Informationspunkt - inga handlingar.

 •   4

  Habiliteringsersättning 2021

 •   5

  Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst 2021

 •   6

  Sammanställning av klagomål 2020, kvartal 4

 •   7

  Genomgång av och diskussion kring reviderad delegationsordning

 •   8

  Förfrågan om upprättande av kommungemensam riktlinje för uthyrning av lokaler

 •   9

  Revidering av riktlinjen för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 • Direktjustering.

 •   11

  Kommungemensamt reglemente samt nämndspecifikt reglemente för socialnämnden – remiss

 •   12

  Förvaltningschefen informerar

 •   13

  Ledamöter informerar

 •   14

  Meddelanden till socialnämnden

 •   15

  Redovisning av delegeringsbeslut 2020 till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.