Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 • Information och fördjupning i verksamheten individ- och familjeomsorg (IFO). Enhetscheferna från IFO deltar för att berätta om verksamheten och svara på frågor.

 •   5

  Revidering av riktlinjen för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till livsföringen i övrigt

 • Informationspunkt - inga handlingar. 

 •   7

  Patientsäkerhetsberättelse 2020

 •   8

  Uppföljningsrapport för socialnämnden februari 2021

 •   9

  Daglig verksamhet sommarplanering

 •   10

  Akut behov av verksamhetslokaler för IFO myndighet

 •   11

  Revidering av ersättningsbelopp för familjehem utifrån prisbasbelopp 2021

 •   12

  Revidering av ersättningsbelopp för kontaktpersoner utifrån prisbasbelopp 2021

 •   14

  Remiss: Framtagande av ny regional avfallsplan för Boråsregionen,Sjuhärads kommunalförbund

 •   15

  Fyllnadsval till socialnämndens sociala utskott

 •   16

  Förslag om nytt datum för socialnämndens sammanträde i april 2021

 •   17

  Förvaltningen informerar

 •   18

  Ledamöter informerar

 •   19

  Meddelanden till socialnämnden

 •   20

  Redovisning av delegationsbeslut 2021 till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.