Hoppa över navigering
 • Förslag justering: digital justering 2 maj 2022 kl. 8.30
  Föreslås att justera: Gun-Britt Ottosson (M)

 • Informations- och dialogärende - inga handlingar. 

 • Informationsärende - inga handlingar. 

 •   6

  Sammanställning av klagomål kvartal 1, 2022

 •   7

  Rekommendation om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2022

 •   8

  Initiativärende (S) till socialnämnden om rekrytering av personal inom vård och omsorg

 •   9

  Initiativärende (S) om kolsyrat vatten och frukt till personal inom vård och omsorg

 •   10

  Ansökan om bidrag Bris region väst 2023

 •   11

  Dokumenthanteringsplan för socialnämnden

 • Förvaltningschef Rickard Olsson informerar om:

  • Kriget i Ukraina
  • Covid-19
  • Höjda livsmedelskostnader 
    

  Hilda Gustafsson informerar om:

  • Projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö (FVM)
    

  Fler informationspunkter kan tillkomma.

 •   13

  Ledamöter informerar

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2022

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.