Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag på justering: digital justering torsdag 22 december 2022 kl. 09:00  

  Föreslås att justera: Carina Svensson (S)

 •   3

  Riskanalys internkontroll inför 2023

 •   4

  Kartläggning av fördelning av schablonersättning för nyanlända

 •   5

  Habiliteringsersättning 2023

 •   6

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2023 (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Tillämpningsanvisning för avgifter för vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2023

 •   8

  Revidering av riktlinjer för ersättning till kontaktpersoner

 •   9

  Revidering av riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 •   10

  Genomlysning Funktionshinderverksamheten 2022

 • Förvaltningschef Rickard Olsson informerar om följande: 
   

  • Covid-19 
  • Konsekvenser av kriget i Ukraina  

   
  Enhetschef Christina Hjalmarsson informerar om följande:  
   

  • Utvärdering sommar 2022 
 •   12

  Ledamöter informerar

 •   13

  Meddelanden till socialnämnden

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.