Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: digital justering 25 mars 2022 kl. 8.30. 
  Föreslås att justera: Carina Svensson (S). 

 •   3

  Uppföljningsrapport februari 2022 för socialnämnden

 •   4

  Remiss från VäsKom gällande samverkansavtal digitala hjälpmedel

 • Informationsärende - inga handlingar. 

 •   6

  Revidering av socialnämndens delegeringsordning

 •   7

  Förlängning av avtal angående köp av boendeplats enligt LSS

 •   8

  Återrapportering gällande initiativärende (SD) till socialnämnden om intraprenad

 •   9

  Kompletteringsval för andre ersättare till sociala utskottet

 •   10

  Förvaltningen informerar

 •   11

  Ledamöter informerar

 •   12

  Meddelanden till socialnämnden

 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2022

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.