Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag på justering: digital justering tisdag 27 september 2022 kl. 09:00  

  Föreslås att justera: Carina Svensson (S) 

 •   3

  Delårsrapport 2022 för socialnämnden

 •   4

  Sammanställning av klagomål kvartal 2, 2022

 •   5

  Sammanträdestider för socialnämnden och socialt utskott 2023

 • Förvaltningschef Rickard Olsson informerar om:

  • Covid-19
  • Konsekvenser av kriget i Ukraina 
  • Tillförordnad verksamhetschef ÄO-HSV 
  • Oroligheter runt skolområdet
 •   7

  Ledamöter informerar

 •   8

  Meddelanden till socialnämnden

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden augusti 2022

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.