Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: Onsdag 24 juni 15.00 i kommunhuset. 

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Ingela Sunneskär informerar om läget i förvaltningens verksamheter utifrån covid-19.

 •   4

  Budgetuppföljning till och med maj 2020

 •   5

  Framtidens vårdinformationsmiljö, tillsättning av projektledare hösten 2020

 •   6

  Framtidens vårdinformationsmiljö, medel för implementering 2021

 •   7

  Fortsatt beslut om undantag från gällande tillämpningsdokument för avgifter för omsorg om äldre

 •   8

  Revidering av riktlinjen för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt

 •   9

  Revidering av riktlinjen för handläggning av bistånd till äldre

 •   10

  Ny riktlinje för ersättning till kontaktpersoner

 •   11

  Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende

 •   12

  Förvaltningschefen informerar

 •   13

  Ledamöter informerar

 •   14

  Meddelanden till socialnämnden

 •   15

  Redovisning av delegeringsbeslut 2020 till socialnämnden

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.