Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Förslag på justering: digital justering torsdag 24 november 2022 kl. 09:00  

  Föreslås att justera: Carina Svensson (S) 

 •   3

  Uppföljningsrapport oktober 2022 för socialnämnden

 •   4

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning 2023

 •   5

  Habiliteringsersättning 2023

 •   6

  Sammanställning av klagomål 2022, kvartal 3

 •   7

  Avtal om digitala hjälpmedel via hjälpmedelscentralen

 •   8

  Förlängd rekommendation om kunskapsstyrning för Socialtjänst 2024

 • Förvaltningschef Rickard Olsson informerar om: 

  • Covid-19
  • Konsekvenser av kriget i Ukraina
 •   10

  Ledamöter informerar

 •   11

  Meddelanden till socialnämnden

 •   12

  Redovisning av delegationsbeslut till socialnämnden 2022

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar.

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

 • Sekretessärende - handlingar tillhandahålls under nämndsammanträdet. Endast tjänstgörande ledamöter deltar. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.