Hoppa över navigering

Möte 2020-02-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 17:15 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Måndag 10 februari kl 10.30

 • Uppföljningspunkt på detta ksau; Bokslut 2019, budget 2020 (mål, utmaningar (ekonomiska och i verksamheterna))

  TIDER: UN kl 13-13.45 ca, SN 13.45-14.30

 •   4

  Genomgång av upphandlingsplan 2020-2021 - information (inga handlingar)

 •   5

  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun

 •   6

  Ny renhållningstaxa för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2019 (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Lokalprogram för Bollebygdskolans F-9 samt grundsärskola

 •   10

  Årsrapport 2019 för kommunstyrelsen

 •   11

  Mål- och budgetförutsättningar 2021-2023

 •   12

  Svar på motion (SD) om en resultatutjämningsreserv (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (C) om att öka transparensen i kommunens rättsfall - återremiss

 •   14

  Begäran från utbildningsnämnden om medel för grundsärskola

 •   15

  Begäran från socialnämnden om medel för utökad bemanning under 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.