Hoppa över navigering

Möte 2022-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:30 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Digital justering: Tisdag 5 april kl 11.30. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Meddelanden

 •   5

  Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Riktlinjer för uppvaktning, avtackning och gåvor i Bollebygds kommun - återremiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Bemötandeplan för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Remiss; Översiktsplan Mölndals stad (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Remiss; Översiktsplan Lerums kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Planbesked för Bollebygd, Flässjum 2:59 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden

 • LU: sammanfattning (sid 1-13) + kap 8 och 9 (sid 153-162)

  MKB: sammanfattning (sid 1-13) och kap 10-12 (sid 337-362). För snabb överblick: sid 9+20+25+26+354+369

  Gestaltningsprogrammet: sid 70 (kap 7.4) och sid 77 (kap 7.5)

  PM Naturmiljö sid 58-59

  Dokumenten hittas genom länken; Dokument för Göteborg-Borås - Trafikverket

 •   12

  Remiss Trafikverket; Tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken av ny järnväg Göteborg - Borås, del av nya stambanor

 •   13

  Avsiktsförklaring om Samverkan Göteborg-Borås en del av nya stambanor

 •   14

  Upphandling julklappar - information (inga handlingar)

 •   15

  Årsredovisning 2021, Bollebygds kommun

 •   16

  Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Uppföljningsrapport februari 2022, kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Uppföljningsrapport februari 2022, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Riktlinjer för inköp och upphandling - information

 •   20

  Riktlinjer för direktupphandling (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Hantering av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden”

 •   22

  Svar på motion (S) om att avskaffa minutstyrningen och införa tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Policy informationssäkerhet och dataskydd (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Svar på medborgarförslag om utskick med e-mail och papperspost (ks fattar slutligt beslut)

 •   25

  Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 • Remitterats till UN för yttrande. UN har nu svarat KS.

 •   27

  Årsredovisning 2021 Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   28

  Partistöd 2022 - Sverigedemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   29

  Partistöd 2022 - Centerpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   30

  Partistöd 2022 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   31

  Partistöd 2022 - Vänsterpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   32

  Partistöd 2022 - Socialdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   33

  Svar på motion (S) om interpellationer och deras besvarande (kf fattar slutligt beslut)

 •   34

  Lokaler för flyktingmottagande, återkoppling initiativärende (S) - information (inga handlingar)

 •   35

  Revidering av avtal gällande stamnät

 • Obs! Bjuda in Carl Pålsson (FR)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.