Hoppa över navigering

Möte 2022-09-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:30 Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering; Tisdag 20 september kl 14.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Utveckling av närtrafiken (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Intresseförfrågan om fortsatt medverkan i Leaderarbetet (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Anslutning till Hållbarhetsklivet för Bollebygds besöksnäring (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Upphandling julgåvor

 •   9

  Delårsrapport augusti 2022, kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   10

  Delårsrapport augusti 2022, Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   11

  Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från socialnämnden (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023 (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2023 (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Uppdrag till socialnämnden om andra boendeformer för äldre

 •   16

  Bedömning av akut behov av verksamhetslokal för individ- och familjeomsorgens myndighetsenhet (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Redovisning av obesvarade motioner 2022, hösten 2022 (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Sammanträdesplan 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (kf fattar slutligt beslut i punkt 1)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.