Hoppa över navigering

Möte 2021-08-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:15 Tingshuset för pres + sekr + kc/teams för övriga
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Måndag 23 augusti kl 17. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Meddelanden

 •   5

  Backa vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter (kf fattar slutligt beslut)

 •   6

  Revidering av riktlinjer för exploateringsavtal inom Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Remiss om Västra Götalandsregionen (VGR) som regionplaneorgan - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Akut behov av verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter - återremiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (FR) om allmänna toaletter i Bollebygd (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (-) om fokus på folkhälsa (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på medborgarförslag om samlingslokal för pensionärer (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Ansvarig utgivare för direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden och ansvar för eventuella yttrandefrihetsbrott (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Partistöd 2021- Folkets röst (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Regelverk, e-förslag i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för Tolkförmedling Väst - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Flytt av kommunens e-post till Exchange Online - återremiss

 • Nuvarande policy återfinns här: https://www.bollebygd.se/download/18.461173f5158ddc96ec48240f/1495011366270/Upphandlings-%20och%20ink%C3%B6pspolicy.pdf

   

 • Nu gällande delegeringsordning återfinns här: https://www.bollebygd.se/download/18.7c10184a1602b8493f2e754/1512638466952/Kommunstyrelsens%20delegeringsordning.pdf

 • Förslag till beslut läggs på ksau´s möte. Handlingen i ärendet är endast med som bakgrundsfakta. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.