Hoppa över navigering

Möte 2021-09-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:10 Tingshuset för ksau, KC, sekr/teams övriga
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Tisdag 28 sept kl 9. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Rutin för distansarbete i Bollebygds kommun - information

 •   5

  Hembygdsvägen 5 - information (inga handlingar)

 •   6

  Förstudie SÄBO - information (inga handlingar)

 •   7

  Ansökan markanvisning Flässjum 12:77 Källevägen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Delårsrapport 2021 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Delårsrapport augusti 2021 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Verksamhetsplan och budget 2021 för kommunstyrelsen - återrapportering utredningsuppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (V) om fler parkeringsplatser vid vårdcentralen (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet på kommunala ytor avsedda för idrott och hälsa (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (-) om ökat fokus på tillgänglighet i föreningslivet (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2021 (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (ks och kf fattar slutligt beslut för resp instans)

 •   17

  Riktlinjer för resor, möten och transporter i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Inbjudan till kommunernas klimatlöften, inför 2022 ((ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Förslag från Länsstyrelsen Västra Götaland till länstal 2022 nyanlända (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Revidering av riktlinjer för ksau info/planberedning (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.