Hoppa över navigering

Möte 2022-08-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Tingshuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering: Måndag 2022-08-22, kl 16.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Dialog och information om Hembygdsvägen (inga handlingar)

 •   6

  Planuppdrag för del av Flässjum 12:77, vattentornskullen (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Samråd för detaljplan Olsfors, Örlid 1:2 m.fl. Lövaslätt - samrådsyttrande till samhällsbyggnadsnämnden (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Förtydligande om att FÖP för Tyftet, norra Erikstorp och Varpås upphävdes i samband med antagandet av ÖP2022 (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Riktlinjer för markförsörjning inom Bollebygds kommun - remiss till samhällsbyggnadsnämnden

 •   10

  Ansökan om planbesked Flässjum 2:63 - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden

 •   11

  Samråd för detaljplan Bollebygd, Flässjum 2:49, Hemgården - samrådsyttrande till samhällsbyggnadsnämnden

 •   12

  Remiss; Granskning av Fördjupning av översiktsplanen - Småstaden Vårgårda 2040 - remissvar till Vårgårda kommun

 •   13

  Markanvisning del av Erikstorp 1:183 (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Lokalisering LSS-boende för personer med autism - återrapportering av uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Ansökan (Bollebo) om medgivande för ändringar av stadgar (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på förslag från ungdomsrådet om höjning av belopp i demokratiprocessen (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Verksamhetsplan och budget 2021, kommunstyrelsen - återrapportering översyn av ungdomsgårdens hemvist

 •   18

  Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från UN, SBN, KS (ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Boråsregionen finansieringslots kultur - yttrande från utbildningsnämnden (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Svar på motion (FR) om att bevara gamla fastigheter - återremiss (från SBN) (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Svar på medborgarförslag om olika seniorboenden i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   22

  Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2023 för Tolkförmedling Väst (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Remiss; revidering av lokalresursplan 2022 - remissvar till kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   25

  Vision Bollebygd 2035 (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt

 •   27

  Reglemente för föreningsrådet i Bollebygds kommun - remiss

 •   28

  Målansvariga för avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.