Hoppa över navigering

Möte 2022-01-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:45 TEAMS för alla
 •   1

  Upprop

 • Digital justering: Tisdag 18 jan kl 11.30.  

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Återrapportering modulerna på Lokes väg - information (inga handlingar)

 •   5

  Remiss; Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022 - 2033

 •   6

  Riktlinjer för exploatörssamverkan i detaljplaneprocessen (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Taxebestämmelser för plan- och bygglov, kart, mät och GIS (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Aktuell information om ÖP (inga handlingar)

 •   9

  VA- och dagvattenpolicy för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Inrättande av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (dagvatten) i Bollebygd, Olsfors och Töllsjö (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen (vatten och spillvatten) i Bollebygd (kf fattar slutligt beslut)

 • OBS! Omedelbar justering på ksau.

 •   13

  Avgift för lotteriregistrering i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Fastställande av avgift för förlorat skolkort (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Verksamhetsplan och budget 2022 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2021 (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Svar på medborgarförslag om lekplats i Bollebygd (ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Svar på motion (-) om idrottspolitiskt program (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Svar på motion (-) om att införa utvecklingscheckar (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Samverkan inom Boråsregionen för införande av e-arkiv - yttrande till Boråsregionen

 •   22

  Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025

 • Ärendet kompletteras med tj.skrivelse + ev. yttrande. 

 •   24

  Ansökan investeringsstöd Hestrafors IF (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.