Hoppa över navigering

Möte 2022-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:45 Tingshuset/Teams för föredragande
 •   1

  Upprop

 • Digital justering: Tisdag 22 februari kl 11.30. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Upphävande av planprogram för Kullaområdet (kf fattar slutligt beslut)

 •   5

  Antagande av översiktsplan för Bollebygds kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   6

  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2021 (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Ansökan om folkhälsomedel 2022 från HK Bollebygd

 •   8

  Mål- och budgetförutsättningar 2023-2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (-) om stötta ansökningar till allmänna arvsfonden (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (S) om att inrätta föreningsråd (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på medborgarförslag om koloniområde i Bollebygd (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på medborgarförslag om ny flaggstång vid kommunhuset (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Arkiv och e-arkiv i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Planering för utveckling av boendeformer för äldre, ändrat behov av platser (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Riktlinjer för medborgarförslag i Bollebygds kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Verksamhetsberättelse 2021 för kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 • Utifrån KS beslut jan, om att ta upp ärendet igen. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.