Hoppa över navigering

Möte 2023-01-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 12:15 Tingshuset, Bollebygd
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering; Tisdag 17 januari kl 14.  

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Instruktion för kommundirektör i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Hemställan om ställningstagande avseende inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket (kf fattar slutligt beslut)

 •   6

  Nyupptagning av lån 2023 (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Verksamhetsplan och budget 2023 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Firmatecknare och undertecknande av handlingar i övrigt (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Avtal med Västkuststiftelsen om Sjuhäradsleden (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på medborgarförslag om cykelbana riksväg 180 (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (S) om att kommunen ska införa frukost på högstadiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2022 (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Kultur- och fritidsplan 2023-2026 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Granskningsutställning av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Mark Nordväst i Marks kommun - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Framställan om revidering av kommunstyrelsens reglemente samt kommunens arvodesreglemente - uppdrag till kommunchef (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.