Hoppa över navigering

Möte 2020-03-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:10 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 24 mars, kl 15.30 i kommunhuset

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Begäran från kommunrevisionen om medel ur ofördelad budget

 •   5

  Riktlinjer för representation och gåvor (ks fattar slutligt beslut i ärendet)

 •   6

  Uppföljningsrapport februari 2020 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Uppföljningsrapport per februari 2020 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Budgetunderlag 2021-2023 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Årsredovisning 2019 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 • Bollebo har inte beslutat kring sin egen årsredovisning än.

 •   11

  Kommunstyrelsens samlade bedömning kring internkontroll 2019 (ks fattar slutligt beslut i ärendet)

 •   12

  Medborgarlöfte 2020 mellan Bollebygds kommun och lokalpolisområde Borås

 •   13

  Ansökan om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun 2020

 •   14

  Planering för utveckling av boendeformer för äldre

 •   15

  Taxa för upplåtelse av kommunens lokaler och anläggningar tillkommande objekt

 •   16

  Extra medel till välfärden

 •   17

  Svar på initiativärende fördelning av extra statligt stöd till kommuner

 •   18

  Prioriteringslista Plan- och exploateringsenheten

 •   19

  Samrådsremiss för ny järnväg mellan Göteborg–Borås - information

 •   20

  Upphandling och avtal; lås och larm - delegeringsrätt

 •   21

  Upphandling och avtal: kommunikationsutrustning - delegeringsrätt

 •   22

  Riktlinjer för lokalplanering i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   23

  Redovisning av obesvarade motioner 2020 (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Svar på motion (C) om bevarande av Bollebygds bibliotek

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.