Hoppa över navigering

Möte 2021-12-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 17:30 Tingshuset/Teams för föredragande
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Tisdag 7 dec kl 17.30.  

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Remiss; beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland - yttrande till Länsstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 • Nuvarande ordningsföreskrifter hittas här: https://www.bollebygd.se/download/18.4e5cd732175eacbd13faed86/1606828269656/Lokala%20ordningsf%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20Bollebygds%20kommun.pdf

   

 •   6

  Planuppdrag för Låddekärrsbu 1:1 m.fl. (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Planuppdrag för Olsfors Örlid 1:2, 1:161, 1:162 och 1:164, Tallgränd (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Planuppdrag för Flässjum 12:77, 3:135 och Bollebygds Prästgård 15 Odens väg (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Planuppdrag för del av Flässjum 12:77, Källevägen Häradsvägen (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Planprioritering för Bollebygds kommun, hösten 2021 (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Lokalisering LSS-boende för personer med autism (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Utredning medarbetarenkät - återrapportering uppdrag kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Lönestrategi 2022; lönestruktur

 •   14

  Inriktningsbeslut löneöversyn 2022

 •   15

  Utredning lönehantering - återrapportering uppdrag kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Visselblåsarfunktion i Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   17

  Svar på medborgarförslag om upprustning av gångvägar (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Svar på medborgarförslag om att Bollebygds kommun uppför ett utegym centralt i Bollebygd (ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Svar på medborgarförslag om utegym i Bollebygd (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Svar på medborgarförslag om hälsa i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Svar på medborgarförslag flaggning minnesdag av folkmordet på assyrier (ks fattar slutligt beslut)

 •   22

  Svar på medborgarförslag flaggning på Förintelsens minnesdag (ks fattar slutligt beslut)

 •   23

  Svar på medborgarförslag flaggning på samernas nationaldag (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Delårsrapport jan-aug 2021 för SÄRF (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet (ks fattar slutligt beslut)

 •   26

  Riktlinjer för tjänsteresor i Bollebygds kommun - återremiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   27

  Upphävande av tidigare beslut kring kontaktcenter - bordlagt ärende (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.