Hoppa över navigering

Möte 2022-05-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Tingshuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering: Tisdag 2022-05-31, kl 09.30

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Planuppdrag för Bollebygd, Flässjum 2:59 (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Planprioritering för Bollebygds kommun, våren 2022 (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Upphävande av utvecklingsplan Olsfors-Hultafors - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Upphävande av planprogram för Mjöshult-Glosås (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Mjöshult 1:13, Avskrivning av ärende om planbesked (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Akut behov av verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter - remissvar från SBN

 •   12

  Åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Revidering av borgensavgifter (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Enkla jobb och praktikplatser (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Fritidsbank i Bollebygds kommun - information

 •   16

  Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun - återremiss

 • Deadline för svar till Boråsregionen är 26 augusti.

   

 •   18

  Skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av kostnadsökningar inom måltidsverksamheten - information

 •   19

  Biblioteksplan 2022-2025 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Remiss: Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser

 •   21

  Riktlinjer visselblåsarfunktion i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.