Hoppa över navigering

Möte 2021-05-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 19:00 Tingshuset för ksau+kc+sekr/Teams för övriga
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Onsdag 12 maj kl 17. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Sjuhäradsleden - information

 •   5

  Remiss: Framtagande av ny regional avfallsplan - yttrande till Boråsregionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Planenhetens prioriteringslista, våren 2021

 • OMEDELBAR JUSTERING PÅ KSAU

 •   9

  Upphävande av utvecklingsplan Olsfors-Hultafors

 •   10

  Beslut om utställning av översiktsplan (ks fattar slutligt beslut)

 • Obs! Handlingar hittas här: Dokument för Göteborg-Borås - Trafikverket

 •   12

  Budgetunderlag 2022-2024, kommunstyrelsen

 •   13

  Uppföljningsrapport april 2021 för kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   14

  Uppföljningsrapport april 2021 för Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   15

  Flytt av kommunens e-post till Exchange Online (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Förbättrat företagsklimat, mätningar - information (inga handlingar)

 •   17

  Trafikplan 2022 Västtrafik

 •   18

  Dialogmöte 2021 med Västtrafik

 •   19

  Vision Bollebygd 2035 - godkännande av projektplan

 •   20

  Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Svar på motion (-) om tidplan och budget för grundsärskola i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Svar på motion (S) att renovera stora idrottshallen i Bollebygdsskolan (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Svar på motion (S) om anläggning av beachvolley-/handbollsplan vid Bollebygdskolan (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Delegeringsrätt till kommunstyrelsen kring eldningsförbud - revidering av kommunstyrelsens reglemente (kf fattar slutligt beslut

 •   28

  Partistöd 2021 - Socialdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   29

  Partistöd 2021 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   30

  Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (kf fattar slutligt beslut)

 •   31

  Förfrågan från Mölndalsåns vattenråd om finansiering

 •   32

  Uppdrag kring införande av barnkonsekvensanalys i Bollebygds kommun

 •   33

  Akut behov av verksamhetslokaler för individ- och familjeomsorgens myndighetsenheter (ks fattar slutligt beslut)

 •   34

  Dialog/avstämning kring ett av uppdragen i VP - Kommunstyrelsen har i uppdrag ett leda en översyn av ungdomsgårdens hemvist utifrån ekonomi och kvalitet

 •   35

  Protestlista om massagen - för diskussion

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.