Hoppa över navigering

Möte 2021-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:00 Tingshuset/teams
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Tisdag 30 mars kl 16. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Meddelanden

 •   5

  Information och dialog - fortsatt utredning av löneadministrationen i kommunen (inga handlingar)

 •   6

  Synpunkter på kollektivtrafiken i kommunen - information

 •   7

  Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Planuppdrag för ny förskola i Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Upphävande av utvecklingsplan BoHäM (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Remis; Åtgärdsvalsstudie för väg 180 - remissvar till Trafikverket

 •   11

  Bostadsförsörjningsprogram 2021 - beslut om styrgrupp (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Remiss; Fördjupad översiktsplan Vårgårda tätort - remissvar till Vårgårda kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt 2021-2027 - enkätsvar (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Uppdrag till kommunchef kring HVB-hemmet på Lokes väg - information

 •   15

  Lokalresursplan 2021-2030 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Behov av boende för personer med autism - yttrande från samhällsbyggnadsnämnden (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Uppföljningsrapport februari 2021 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Uppföljningsrapport februari 2021 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Internkontroll 2020, kommunstyrelsens samlade bedömning (ks fattar slutligt beslut)

 • Handlingar kommer till kommunstyrelsen och diskuteras även på budgetberedningen 23 mars.

 •   21

  Årsredovisning 2020 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Upphandling av skrivare (ks fattar slutligt beslut)

 •   23

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Ansökan om folkhälsomedel 2021 från Hestrafors IF

 •   25

  Ansökan om folkhälsomedel 2021 från Bollebygds AFF Handboll

 •   26

  Ansökan om folkhälsomedel 2021 från Töllsjö IF

 •   27

  Ansökan om folkhälsomedel 2021 från HK Bollebygd

 •   28

  Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 (ks fattar slutligt beslut)

 •   29

  Delegeringsrätt till kommunstyrelsen med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar (kf fattar slutligt beslut)

 •   30

  Förfrågan från socialnämnden om kommungemensamma riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler (ks fattar slutligt beslut)

 •   31

  Redovisning av obesvarade motioner 2021 (kf fattar slutligt beslut)

 •   32

  Partistöd 2021 - Vänsterpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   33

  Partistöd 2021 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   34

  Partistöd 2021 - Centerpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   35

  Lokala ordningsföreskrifter för Bollebygds kommun - beslut om remiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   36

  Remiss: Framtagande av ny regional avfallsplan - yttrande från kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   37

  Laddinfrastruktur i Bollebygds kommun

 •   38

  Överklagan av kommunstyrelsens beslut initiativärende Unum Tax, föreläggande från Förvaltningsrätten (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.