Hoppa över navigering

Möte 2023-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Fortsatt medlemskap i Sveriges Ekokommuner

 •   5

  Val till Sveriges Ekokommuner

 •   6

  Ansökan om folkhälsomedel 2023 från Bollekollen Sportklubb

 •   7

  Ansökan om folkhälsomedel 2023 från Bollebygds Riksteaterförening

 •   8

  Inriktningsbeslut om medfinansiering av GC-väg i regional plan (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bollebygd (Tyftet) - beslut om remiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Årsredovisning 2022, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Uppföljningsrapport februari 2023, kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Uppföljningsrapport februari 2023, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på medborgarförslag om multisportsanläggning (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på motion (MP) om hållbar byggnation (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Olsfors (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Svar på motion (V) om laddstolpar (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Svar på motion (S) om att bygga ett elljusspår i Rinna (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Utbetalning av partistöd 2023 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Utbetalning av partistöd 2023 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Taxa för rengöring och brandskyddskontroll (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Årsredovisning 2022 Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Revidering av riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Redovisning av obesvarade motioner, våren 2023 (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Svar på initiativärende (SD) och (KD) om skollovskort till kollektivtrafik (ks fattar slutligt beslut)

 •   26

  Styrgrupp för strategisk planering (ks fattar slutligt beslut)

 •   27

  Inrättande av kommunalt pensionärsråd (KPR) (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.