Hoppa över navigering

Möte 2023-03-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:45 Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Entreprenadupphandling stora idrottshallen

 •   5

  Fortsatt medlemskap i Sveriges Ekokommuner

 •   6

  Val till Sveriges Ekokommuner

 •   7

  Ansökan om folkhälsomedel 2023 från Bollekollen Sportklubb

 •   8

  Ansökan om folkhälsomedel 2023 från Bollebygds Riksteaterförening

 •   9

  Inriktningsbeslut om medfinansiering av GC-väg i regional plan (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Bollebygd (Tyftet) - beslut om remiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Årsredovisning 2022, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Uppföljningsrapport februari 2023, kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Uppföljningsrapport februari 2023, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på medborgarförslag om multisportsanläggning (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på motion (MP) om hållbar byggnation (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Töllsjö (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Svar på motion (-) om att bygga ut idrottshallen i Olsfors (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Svar på motion (V) om laddstolpar (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Svar på motion (S) om att bygga ett elljusspår i Rinna (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Utbetalning av partistöd 2023 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Utbetalning av partistöd 2023 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Taxa för rengöring och brandskyddskontroll (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Årsredovisning 2022 Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Revidering av riktlinjer för flaggning i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Redovisning av obesvarade motioner, våren 2023 (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Svar på initiativärende (SD) och (KD) om skollovskort till kollektivtrafik (ks fattar slutligt beslut)

 •   27

  Styrgrupp för strategisk planering (ks fattar slutligt beslut)

 •   28

  Inrättande av kommunalt pensionärsråd (KPR) (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.