Hoppa över navigering

Möte 2023-02-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 16:00 Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering; Tisdag 21 februari kl 14. Ej Daniel om jäv?

 •   3

  Lönestrategi och lönestruktur 2023

 •   4

  Inriktningsbeslut löneöversyn 2023

 •   5

  Inriktningsbeslut löneöversyn Kommunal 2023

 •   6

  Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Årsrapport 2022, kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 • Kommunpolis Johanna Sandin medverkar också. 

 •   9

  Medborgarlöfte 2023 mellan Bollebygds kommun och lokalpolisområde Borås (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2022 (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Förstudie avseende reservkraft - information

 •   12

  Lokaliseringsutredning gällande ny förskola, grundskola för årskurs 7-9, samt allaktivitetshall i Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   13

  Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på begäran om markanvisning (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Mål- och budgetförutsättningar 2024-2026 - information

 •   16

  Svar på motion (M) om odlingslotter i Kråktorp (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Svar på motion (V) om vindkraft (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Revidering av kommunstyrelsens reglemente (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun, mandatperioden 2022-2026 (kf fattar slutligt beslut)

 • Ombud, med ersättare, till Gryaab AB:s årsstämma ska utses av kommunstyrelsen. Årsmötet är onsdag 8 mars. 

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.