Hoppa över navigering

Möte 2020-08-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:30 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 25 augusti, kl 10 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Europa Direkt Sjuhärad - förlängning av innevarande verksamhetsår och ansökan om ny programperiod - information

 •   5

  Ytterligare utredning av lokalisering av skollokaler i Bollebygds kommun

 •   6

  Fastighetsförvärv av del av Flässjum 1:93 (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Samverkansmöjligheter inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden – uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Behov av boende för personer med autism

 •   9

  Begäran från socialnämnden om medel för utökad bemanning under 2020 (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Begäran från socialnämnden om medel för en projektledare för FVM (Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM)

 •   11

  Begäran från utbildningsnämnden om medel för grundsärskola (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (S) om att en barnkonsekvensanalys införs vid varje beslut i kommunen (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (MP) om aktiv fritid i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på motion (SD) om kameraövervakning i Bollebygds centrum (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Komplettering till förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Taxor 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbetet i Bollebygds kommun för perioden 2021-2024 (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Bollebygds kommun från 2021 och tills vidare (ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Omfördelning av folkhälsomedel 2020

 •   20

  Utbetalning av partistöd 2020 - Folkets Röst (återremiss) (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Åtgärder för budget i balans, kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   22

  Hållbarhetspolicy för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Miljöpolicy för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 • OBS! Skicka ksau förslag till ks, till Boråsregionen efter mötet.

 •   25

  Begäran från socialnämnden om att frångå kommunens styrprinciper (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Begäran om tilläggsanslag från samhällsbyggnadsnämnden för framtagande av översiktsplan (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.