Hoppa över navigering

Möte 2021-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:00 Molnet kommunhuset/Teams för föredragande
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital justering: Tisdag 16 november kl 10. 

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Återkoppling platser för särskilt boende (SÄBO) - information (inga handlingar)

 •   5

  Lokalisering LSS-boende för personer med autism

 • Kristina och två representanter från ungdomsrådet till nästa KSAU för att prata om demokratistipendiet.

 •   7

  Riktlinjer för tillgänglighetspris i Bollebygds kommun

 •   8

  Beslut om antagande av översiktsplan (ÖP) för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv

 • Dialog och information om hur föreskrifterna ser ut och inkomna synpunkter men inget förslag till beslut till ks, då SBN ännu inte handlagt ärendet. SBN 15 nov, beslut om att skicka föreskrifterna direkt till KS. KS 23 nov. KF 8 dec.

 • Nuvarande renhållningstaxa antogs av KF dec 2020: https://www.bollebygd.se/download/18.43aa993e17229088225b5d80/1610022095928/Renh%C3%A5llningstaxa.pdf

 •   12

  Antagande av ny regional avfallsplan 2021-2030 (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Uppföljningsrapport oktober 2021 för kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   14

  Uppföljningsrapport oktober 2021 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Genomförande av Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Upphävande av tidigare beslut kring kontaktcenter i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 • Förslag: Patrik Karlsson KD) ordinarie, Carina Svensson (S) suppleant.

 •   18

  Remiss; revidering av handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor för SÄRF 2020-2023 - yttrande till SÄRF

 •   19

  Fullgörande av kommunens ansvar enligt bosättningslagen

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.