Hoppa över navigering

Möte 2022-11-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:15 Utsikten
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering; Tisdag 8 november, kl 14.  

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Meddelanden

 •   5

  Planuppdrag Flässjum 2:63

 •   6

  Remiss; samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland - yttrande till VGR (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv 2023

 •   8

  Heltid som norm - heltidsorganisation (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tillskott från ofördelade budgeten (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Revidering av lokalresursplan 2022

 •   11

  Samhällsbyggnadsnämnden efterfrågar kommunstyrelsens syn på hantering av äldre utredningar

 •   12

  Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2024 (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Reglemente för föreningsrådet i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Internkontroll 2021, kommunstyrelsens bedömning - återkoppling från utbildningsnämnden (uppdrag 1)

 •   15

  Svar på motion (MP) om HBTQI-certifiering av Bollebygds skolor (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på motion (V) om solceller (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Översiktsplan Bollebygds kommun - Fördjupad översiktsplan grönområden (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Revidering av renhållningstaxa för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Taxa inom miljöbalkens och livsmedelslagens område (kf fattar slutligt beslut)

 • Nu gällande kulturstipendium återfinns här: Kulturstipendium - Bollebygds kommun

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.