Hoppa över navigering

Möte 2024-05-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:50 Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering: Torsdag 16 maj kl 08.30.

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Lönekartläggning ur ett jämställdhetsperspektiv

 •   5

  Remiss; Riktlinjer bostadsförsörjning - yttrande till Marks kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Markanvisning för bostäder inom Bergadalen, Erikstorp 1:279 – beslut om uppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Avslut av planuppdrag Flässjum 2:59, Nyhem (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Detaljplan Nyhem, Flässjum 2:59 samt Flässjum 2:69 - planuppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Avslut av planuppdrag för ny förskola i Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Lokaliseringsstudie förskola i Olsfors, samt avslut av uppdrag kring ökade kostnader för ny förskola i Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Planuppdrag för Örlid 1:32 och 1:62, Örelundskolan (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Utveckling skolområdet Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Lokalresursplan 2025-2034 – beslut om remiss (ks fattar slutligt beslut)

 • Omedelbar justering!

 •   15

  Uppföljningsrapport april 2024, kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   16

  Uppföljningsrapport april 2024, Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   17

  Partistöd 2024 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Partistöd 2024 - Socialdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller 2024-2028 (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Årsredovisning 2023 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Årsredovisning 2023, Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder (Bollebo) (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2023 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Årsredovisning 2023 för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   24

  Samverkansavtal e-arkiv i Sjuhärad (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Samverkansavtal inom tillsynsområdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Svar på motion (FR) om att anlita en AI-expert för genomlysning av kommunens verksamheter (kf fattar slutligt beslut)

 •   27

  Svar på motion (V) om framtida utbyte av kommunens sopkärl (kf fattar slutligt beslut)

 •   28

  Begäran från teknik- och servicenämnden om investeringsmedel för ombyggnation kontorsplatser (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.