Hoppa över navigering

Möte 2020-11-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:30 Tingshuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag justering: Måndag 16 november, kl 14.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Demokratistipendium för barn och unga 2020

 •   5

  Verksamhetsplan 2020 för lokalt folkhälsoarbete i Bollebygds kommun 2021 (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Planprioritering för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Svar på motion (MP) om att upprätta en kommunal koldioxidbudget (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Svar på motion (SD) om att införa ett klassmorfar-/ mormorsystem i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (C) om bevarande av Bollebygds bibliotek - yttrande från SBN och UN (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på medborgarförslag om skolbussar till Töllsjö (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Uppföljningsrapport oktober 2020 för kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   12

  Uppföljningsrapport oktober 2020 för Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   13

  Inbjudan till kommunernas klimatlöften - yttrande från samhällsbyggnadsnämnden (ks fattar slutligt beslut

 • Nuvarande taxa hittas här: https://www.bollebygd.se/download/18.182ac78e16faecf37f150874/1579515451496/VA-taxa%202020%20f%C3%B6r%20Bollebygds%20kommun.pdf

 • Nuvarande taxa hittas här: https://www.bollebygd.se/download/18.43aa993e17229088225b5d80/1590558359696/Renh%C3%A5llningstaxa.pdf

   

 •   16

  Planbesked för Bergadalen, Erikstorp 2:32 (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Möjlighet för Bollebo att ta över driften av HVB-hemmet på Lokes väg – utredning (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Tillitsbaserad styrning och ledning - uppdrag till kommunchef (ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Utredning av IT-verksamheten i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Utredning av lönehanteringen i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt (ks fattar slutligt beslut)

 • Förslag: Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut 2020-04-07, § 48.

 •   23

  Tolkning av arvodesreglemente för förtroendevalda i Bollebygds kommun - fråga om papperskallelse till förtroendevald

 •   24

  Revidering av bestämmelser för kommunalt partistöd i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Remiss; kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Bollebygds kommun, samt nämndspecifika reglementen

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.