Hoppa över navigering

Möte 2023-10-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - Utsikten, kommunhuset
 •   1

  Upprop

 • Förslag digital signering: Tisdag 17 oktober kl 14.

 •   3

  Meddelanden

 •   4

  Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 2024 (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Arkivmyndighetens tillsynsplan 2024-2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Svar på motion (MP) om kommunens budgethantering (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Upphandling av underhålls- och supportavtal Procapita/Lifecare

 •   8

  Lokalresursplan 2024-2033 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Förslag ny nämnds- och förvaltningsorganisation på samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Reglemente för bygg- och miljönämnden i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Reglemente för teknik- och servicenämnden i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Uppsägning av hyreskontrakt för villkorsändring - yttrande till samhällsbyggnadsnämnden (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Utträde ur Europakorridoren (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Detaljplan för Bollebygd, Fjällastorp 3:6 m.fl, Fjällastorp - samrådsyttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Taxa/avgifter kopplade till Knallebibliotek (kf fattar slutligt beslut)

 • Länsstyrelsens material är detsamma i de två efterföljande ärendena. 

 •   19

  Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2024 - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Länsstyrelsen Västra Götalands förslag till fördelningstal för anvisning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet, 2024 - yttrande (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.